• Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
Se billederne her
Se flere billeder fra ejendommen
 • Andet
 • Andet Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
Solgt

Frørupvej 19 m.f
Frørup
6070 Christiansfeld

Ejendomskategori Svinegård
Kontantpris -
Areal ha 214,8
Udbetaling -
Sagsnummer 210818
 • Grundstørrelse Ha
  214,8
 • Kommune
  Kolding
 • Energimærke
  G
 • Byggeår
  1873
 • Boligareal
  1005 m²
 • Driftsbygninger
  13.229 m²

Trummersgård ca. 1.550 søer - 215 ha. v. Christiansfeld

Stor og attraktiv svinebedrift ved Frørup, Christiansfeld.

Udbydes for AC Farming Frørup A/S u/konkurs.

Ejendommene:
Udbuddet består af Frørupvej 19 - (Trummersgård) og Frørupvej 45 (Nørre Lide) på 104,2 ha, Frørupvej 44 -Toldgården på 54,8 ha, en bygningsløs
ejendom på Skovrup Nørrevej 15 på 55,5 ha samt parcelhus på Frørupvej 47. Det samlede udbudte areal udgør 214,86 ha.

Jorden:
Det EU-støtteberettiget areal udgør i flg. Markplan 2019, 177,86 ha EU-areal. heraf udgør agerjord 166,87 ha, 2,53 ha pil, 1,37 ha.
permanent græs og 7,09 ha. brak. Herudover er der et skovareal på 7,6 ha og restarealet på ca. 30 ha udgøres af parcellen på
Frørupvej 47, hegn, skel, bygninger, eng og naturarealer mv.
Boniteten på ejendommens arealer mellem 5-7 grov sandblandet lerjod - lerjord.
Jorden er bortforpagtet gældende fra d. 1.10.2018 frem til 31.12.2019, hvorefter den ophører uden varsel.
I aftalen indgår 214,89 ha , heraf 177,86 støtteberettigede arealer (agerjord ca. 166,87 ha)
Forpagter forpligter sig samtidigt til at aftage al gylle og møg fra bedriften.

Betalingsrettigheder:
Der medfølger almindelige betalingsrettigheder i forhold til EU-areal på 177,86 ha.

Jagt:
Der er en attraktivt jagt på ejendommen, til rådighed for ny ejer.

Produktion:
Den samlede produktion ligger p.t. på oplyst ca. 1.550 søer med 30 kg. produktion af smågrise i såvel ejede som lejet facilitet.
På ejerniveau er der tilladelse til produktion af 43.479 smågrise på Nørre Lide. Øvrig smågriseproduktion i lejede staldfacilitet på Sønderskovgård, der formodes at kunne fortsætte med ny ejer om ønsket.

Soholdet er på Toldgården, suppleret med sopolte og gylte fra Trummersgaard.
Der er over de seneste år investeret særdeles store summer i produktionsapparatet, der fremstår som en god strømlinet stor produktionsenhed, hvor der ligeledes er energioptimeret med nye fyringsenheder, Led belysning og EC ventilation. Ligeledes er der foretaget opdatering af foderfabrik på Trummersgård, med stor silokapacitet.

Afsætning af smågrise foregår p.t. via Westergaard på det tyske marked - p.t. Nordwest notering + 5 euro.

Status på besætning er oplyst til Blå SPF + Myc + AP2.

Der medfølger særdeles præsentabel ejerbolig på Trummersgård, samt yderligere tre beboelser på henholdsvis Nørre Lide, Toldgaarden og frilagt parcelhus på Frørupvej 47.
Bolig på Toldgaarden er udlejet til medarbejdere. Frørupvej 45 (Nørre Lide) og Frørupvej 47 er udlejet.

Der medfølger ligeledes tilpasset mindre maskinpark til den daglige drift af svineproduktione.

Besætning på ca. 1.550 søer med smågrise, beholdninger og maskiner medfølger i den udbudte pris.

Et særdeles godt køb, med rigtig god rentabilitet ved et normaliseret prisleje for smågriseproduktion.Specifikation af de enkelte ejendomme:

Frørupvej 19, Trummersgård:
Stuehus:
Jf. BBR er stuehuset opført i 1873 og om-/tilbygget i 1998. Det samlede boligareal udgør 528 m2 fordelt med 264 m2 på to etager.
En særdeles god ejerbolig med herskabeligt præg, der ligeledes er blevet moderniseret de seneste to år.

Driftsbygninger:
Staldbygningerne ligger op til maskinhuset og ligger parallelt og forbundet med en mellembygning. Bygningerne er oprindelige slagtesvinestald med ca. 800
stipladser til slagtesvin fra 30-100 kg., nu ombygget til sopolte og gylte med egen løbeafdeling i 2017, og eget vådfoderanlæg.
Den staldbygning der ligger op til maskinhuset er opført oprindeligt i 1962 og er på 925 m2 heraf udgør 825 m2 nye bygninger fra 1984
opført efter en brand jf. BBR. Staldene er senest ombygget i 2017, og i efteråret 2014 er der lagt nyt tag på østsiden af den
staldbygning, der ligger yderst mod Frørupvej samt nyt tag på det halve af bygningen mod vest.

Maskinhuset er på 994 m2 og opført i år 2000. Der er i 2017 støbt plant gulv, således hele bygningen nu har fast køregulv. Endvidere
er der etableret et værksted og et stokerfyr i bygningen. Laden er fra 1970 og på 128 m2, bygningen anvendes aktuelt kun til
opbevaring.

Der er 1 stk. gyllebeholder på 2025 m3 fra 1985 samt halvpart i gyllebeholder på 2040 m3 fra 1992 (som fysisk er
placeret på Frørupvej 42, og ejes i halvpart med en kollega).

Frørupvej 45, Nørre Lide:
Stuehus:
I følge BBR er stuehuset fra 1961 med et samlet boligareal på 196 m2 fordelt med 126 m2 i stueplan og 70 m2 udnyttet tagetage. Der
er to toiletter/badeværelser. Boligen har almindelige faciliteter og er udlejet.

Driftsbygninger:
Smågrisestald:
2-Klimastald fra 2007 på 2.150 m2 med ca. 4.725 stipladser til produktion af smågrise fra 7-30 kg. Bygningen har 7 ens sektioner a' ca.
675 stipladser. I den ene sektion er der sygeafdeling og den udgør ca. 1/3 af sektionens samlede areal. Der er plads til ca. 2-3 grise i
hver sygeboks. I stalden er der gulvudsugning og lofts ventilation og
overbrusningsanlæg, temperaturregulerende overdækning samt højtrykskøling.
Sektionsopdelt tørfodringsanlæg til færdigfoder. Der er 2 stk.18 tons siloer og 1 stk. 9 tons silo.
Der er etableret badeforhold/omklædning og kontor i indgangspartiet i staldbygningen. Bygningen opvarmes med
gyllekøling suppleret med oliefyr. En læsserampe forbinder klimastalden og slagtesvinestalden (nu indrettet til smågrise)

Slagtesvinestald nu smågrisestald :
Bygningen er fra 1998 på 728 m2 og indeholder nu 4 sektioner á 550 smågrise, indrettet i 2017. Overdækning, gulvudsugning og
diffust loft ventilation. Der er kommet nyt tag og ny isolering i bygning primo 2015. Tørfodring.
Hertil 2 leasede klimacontainere med fire sektioner af 180 smågrise.

Herudover alene ældre bygninger til lager.

Frørupvej 44 - Toldgården:
Stuehus:
Stuehuset er en del af et ældre bygningssæt. Huset er fra år 1904 med et samlet boligareal på 143 m2 fordelt med 116 m2 og 27 m2
udnyttet tagetage. Huset udlejes til gårdens ansatte, hvor de har hver deres værelse og deler stue, køkken og bad. Stuehuset er
bygget sammen med en stald og lade. Stalden og laden anvendes til opbevaring.

Produktionsbygninger med kapacitet til ca 1.550 søer med smågrise til 7, samt fodercentral.:

Stort indgangsparti med personalefaciliteter i form af kantine, kontor, lager, indgangsparti til både herrer og damer med omklædning og bad.

Løbestald:
Bygningen er opført af 3 omgange. Første del af bygningen er fra 1991, 2. del er fra 1996, som siden hen er forlænget i 2007. I første
del af bygningen er plads til 60 polte og 210 gylte herudover er der 4 aflastningsstier. I bygningen fra 1996 er der plads til 218 bokse samt 1 aflastningssti., Der er undertryksventilation med vægventiler.
I bygningen fra 2007 åbnet til kip er, indrettet med i alt 12 T-stier, indrettet med 40 bokse i hver. I 2017 er der indsat langkrybber i Tét, hvorfor hver T-sti nu rummer plads til ca. 50 søer i hver, og dermed samlet kapacitet til ca. 600 søer.

Farestalde:
Der er i alt ca. 406 farestier, opdelt i 8 sektioner, heraf den seneste indrettet i ca. 2017 i tidligere klimastald.
I forlængelse af klimastalden er der mindre sektion til smågrise ca. 200 stk. som buffer.
Der er investeret i mælkeanlæg med drikkekopper i samtlige farestier.

Der er en rigtig god logistik i anlægget. Der er linespil under alle stalde på nær den nyeste farestald, hvor der er træk og slip.

Foderlade:
Stort forderforsyningsanlæg 120 tons anlæg, med 2 vådfodringsanlæg Big Dutchmann, med opdateret teknik, med tilhørende indendørs siloanlæg til såvel færdigfoder, mineralsiloer, fedttank, valletank m.v.
Udendørs i tilknytning til foderlade er der 3 stk. siloer på hver 1000 tons, valletank, færdigvaresiloer på 2 gange 8 tons til smågrise, 2 37 tons sojatanke, kornrenser, korngrav + brovægt 60 tons.
Vådfodringsanlæg med restløsvådfodring i farestalde og drægtighedsstalde.

Der er i 2017 etableret nyt flisfyr på 200 kwh + magasin på Toldgården.


Frørupvej 47:
Parcelhus jf. BBR er huset opført i 1920 og der er 138 m2 samlet bolig areal. Boligen er løbende renoveret, vedligeholdt og har
tidssvarende boligfaciliteter. Udlejet.

Læs mere om ejendommen Luk

Mægler

Palle Jespersen

Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen
Ansv. Indehaver
Valuar
Ejendomsmælger, MDE
  vcard

Ring til Palle

7357 5090

2170 9541

Eller send en besked

For- og efternavn*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Besøg mæglerforretningen og se hvad de ellers har til salg i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: