• Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
Se billederne her
Se flere billeder fra ejendommen
 • Andet
 • Andet Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet

Lille Vedbølvej 6 mfl.
6500 Vojens

Ejendomskategori Kvæggård
Kontantpris 39.750.000
Areal ha 181,9
Udbetaling 39.750.000
Sagsnummer FRE
 • Grundstørrelse Ha
  181,9
 • Kommune
  Haderslev
 • Energimærke
  E
 • Byggeår
  1968
 • Boligareal
  354 m²
 • Prishistorik
  +30,3%
 • Driftsbygninger
  12.175 m²

Kvægejendom

For konkursbo sælges kvægbrug beliggende i Vedsted bestående af 4 ejendomme med et samlet areal på i alt 181,8666 ha. Nedenfor skitseres, hvordan arealerne fordeler sig på de 4 ejendomme.

Lille Vedbølvej 6 på 41,7105 ha, her ligger stuehuset og driftsbygningerne.
Langdyssevej på 63,1270 ha, som er ubebygget landbrugsejendom.
Skovbyvej 35 på 63,9361 ha, bebygget landbrugsejendom, huset benyttes som medarbejderbolig.
Grusgravervej 4F på 13,0930 ha, som er ubebygget landbrugsejendom.

Af de 181,8666 ha udgør 161,81 ha det støtteberettiget areal, 4,91 ha er permanent græs med EU-støtte, 58,08 ha græs i omdrift med EU støtte og 98,82 ha er agerjord i omdrift med EU støtte. Herudover er der 1,98 ha fredskov og de resterende 18,0766 ha udgøres af mose, hegn, skel, vej, fortidsminder, overdrev og bygninger mv. Samlet set en god arrondering.

Pr. den 08.02.2016 var der en malkebesætning på ca. 330 stk. køer med ca. 414 stk. opdræt, hvoraf de ca. 208 stk. var på kviehotel på Vedbølgård. Besætningen er solgt ultimo 2016.

Haderslev Kommune har pr. den 25.08.2010 givet miljøgodkendelse til 719 DE på ejendommen, svarende til 2,03 DE/ha. Svarende til 500 stk. køer, alt kvæg er godkendt som jersey køer, 132 kalve 0-6mdr., 352 opdræt 6-22 mdr. 1 stk. hest 500-700 kg. og 2 stk. moderfår med lam. Selvom der er tilladelse til ovennævnte dyrehold, så er der alene plads til ca. 400 stk. køer på ejendommen - 500 køer vil kræve en udbygning af anlægget.

På hovedejendommen beliggende på Lille Vedbølvej 6, hører et stuehus fra 1968 til med et boligareal på 208 m2. Huset er opført i gule sten og har eternittag. Boligen er løbende blevet vedligeholdt og har tidssvarende boligfaciliteter. Fallenten har forbedret den vestlige gavlende pga. en fugt/svampeskade.

Driftsbygninger:
I staldbygningen fra 1974 på 150 m2 er der plads til ca. 40-50 stk. kalve i dybstrøelse. Der er 2 bokse med plan gulv og åben ud til gårdsplads/vej.
Da ejendommen var under produktion og kalvene var ca. 7-9 mdr. blev de flyttet til Vedbølgård på kviehotel, hvor der var en sengebåsestald. Fra løbealderen (13-14 måneder) blev de flyttet retur til Lille Vedbølvej, hvor de blev insemineret. Når de blev konstateret drægtige ved 16-17 måneder blev de igen flyttet til Vedbølgård, hvor de var opstaldet indtil ca. 1 måned før forventet kælvning.

I den oprindelige lade fra 1979 på 504 m2 er der etableret 9 bokse med plads til ca. 85 kvier.

Malkestalden fra 1968 på 425 m2 har et 2x20 GEA malkeanlæg og grav med fast bund. Der er opsamlingsplads til ca. 150 køer til malkestalde på ca. 180 m2.

Stald på 856 m2 fra 1997, med rillede spalter 122 madrasser sengebåse og fangegitter. I forlængelse af denne bygning opbevares maskiner mv. Stalden har været anvendt til kvier.

Spaltestald uden sengebåse. Stalden er fra 1979 på 196 m2. Stalden har været anvendt til ungdyr.

Den nyeste stald fra 2008 på 3.769 m2 er med foderbord ca. 5 meter bred, 310 sengebåse med gummimåtter rillede spalter, 6 enkeltbokse, 2 store dybstrøelsesbokse til 20-35 stk. og 2 roterende kobørster samt en række faste børster. 3 buer serviceplads (ca. 15x35 m). I stalden er der kun fangegitter, hvor der er dybstrøelse.

Der er manuelle gardiner i begge løsdriftstalde og ny gyllepumpe.

På den vestlige side af staldbygningerne er der er etableret en plads til 70 kalvehytter og 12 fælleshytter. I fælleshytterne er der plads til 5 stk. kalve.

Der er 3 gylletanke - 2.144 m3 heraf udgør samlebrønd 20 m3 og gyllekanaler 104 m3 fra 1994, 3.566 m3 heraf udgør 566 m3 gyllekanaler fra 2002, 4.000 m3 fra 2008. I 2014 er der lavet forsuringsanlæg på 22 m3. Herudover har der været lejet 2 gylletanke, en gylletank ved John Hansen på 1.100 m3 og en på Vedbølgård på 3.000 m3.

På den østlige side af driftsbygningerne er der plads til ensilage i 3 plansiloer 14x50 a´1,8 m x 3.

Der foreligger 3 vandindvindingstilladelser fra Haderslev kommune til vanding af ca. 158 ha. Tilladelserne udløber i 2016, 2020 og 2023.

På Skovbyvej 35 er der jf. BBR et samlet boligareal på 146 m2 opført i 1980. Huset opvarmes med el og vandforsyning er vandværksvand. Boligen har været anvendt til gårdens ansatte og har tidssvarende boligfaciliteter. Endvidere er der jf. forsikringspolicen fra Topdanmark en carport og garage på Skovbyvej 35 på henholdsvis 43 m2 og 53 m2. Garporten og garagen/tilbygning er ikke registreret i BBR.

Af driftsbygninger er der en ladebygning på 505 m2 fra 1980.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Mægler

Preben Beck

Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen
Daglig leder
Ejendomsmægler
  vcard

Ring til Preben

7357 5090

7357 5090

Eller send en besked

For- og efternavn*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Besøg mæglerforretningen og se hvad de ellers har til salg i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: