• Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Teknik
 • Teknik
 • Stald
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Have
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Køkken
 • Køkken alrum
 • Stue
 • Gang
 • Værelse
 • Badeværelse
 • Ejendommen
 • Stue
 • Aktivitetsrum
 • Sauna
 • Værelse
 • Værelse
 • Entré
 • Værelse
 • Lager
 • Værelse
 • Spisestue
 • Stue
 • Stue
 • Køkken
 • Køkken
 • Entré
 • Badeværelse
 • Badeværelse
 • Badeværelse
 • Køkken
 • Værelse
 • Badeværelse
 • Bryggers
 • Plantegning
 • Plantegning
 • Plantegning
 • Plantegning
Se billederne her
Se flere billeder fra ejendommen
 • Luftfoto
 • Luftfoto Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Stald
 • Teknik
 • Teknik
 • Stald
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Lager
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Have
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Luftfoto
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Køkken
 • Køkken alrum
 • Stue
 • Gang
 • Værelse
 • Badeværelse
 • Ejendommen
 • Stue
 • Aktivitetsrum
 • Sauna
 • Værelse
 • Værelse
 • Entré
 • Værelse
 • Lager
 • Værelse
 • Spisestue
 • Stue
 • Stue
 • Køkken
 • Køkken
 • Entré
 • Badeværelse
 • Badeværelse
 • Badeværelse
 • Køkken
 • Værelse
 • Badeværelse
 • Bryggers
 • Plantegning
 • Plantegning
 • Plantegning
 • Plantegning
Købsaftale underskrevet

Hovborgvej 82 m.f
6682 Hovborg

Ejendomskategori Svinegård
Kontantpris 35.800.000
Areal ha 294,3
Udbetaling 35.800.000
Sagsnummer 210955
 • Grundstørrelse Ha
  294,3
 • Kommune
  Vejen
 • Byggeår
  1930
 • Boligareal
  703 m²
 • Prishistorik
  0%
 • Driftsbygninger
  10.063 m²

Planteavl/svin - 294 ha.

Overordnet udbud:
For konkursbo udbydes svineproduktionsejendomme, bestående af i alt 4 ejendomme, heraf 2 produktionsejendomme Hovborgvej 82, og Kidholmvej 2. Herudover Brunbjergvej 2, landbrugsejendom indrettet til ferieudlejning samt bygningsløs ejendom Adsersbølvej 23A.

Den samlede bedrift omfatter tinglyst areal på 294,2535 ha.
Den animalske produktion omfatter sohold godkendt til 550 søer med 30 kg. produktion på Hovborgvej 82 samt produktion af 7.300 slagtesvin på Kidholmvej 2.
Svineproduktion er p.t. under afvikling, og udbudspris er excl. besætningsværdi. Køber kan overtage eventuelt resterende besætning ud over købspris efter nærmere aftale, eller alternativt indsætte egen besætning når nuværende besætning er afviklet.

Jorden/Betalingsrettigheder og vandingstilladelser.
Det tinglyste areal på alle fem ejendomme udgør 294,2535 ha.

Heraf indgår 246,51 ha. i markplan. Øvrige arealer er naturarealer, skov, hegn, veje, arealer ved bygninger etc.

Jorden er i helt overvejende grad grovsandet jord JB1.
Størsteparten af arealerne kan vandes (se under vandingstilladelser)

Af de 246,51 ha. er 228,73 ha. i omdrift og 17,78 ha. udlagt med brak og permanentgræs, herunder en del lave arealer.

Jorden ligger reelt i to grupperinger samlet omkring henholdsvis Hovborgvej og Kidholmvej.

Hovborgvej udgør sammen med Brunbjergvej en naturlig afgrænset samlet enhed på ca. 131,5 ha. matrikulært areal med ejet markplan på ca. 99 ha.

Kidholmvej udgør sammen med Adsersbølvej, matrikulært ca. 162 ha., med markplan på ca. 147 ha.

Der medfølger almindelige betalingsrettigheder i forhold til dyrkbart areal.

Vandingstilladelser:
Der er vandingstilladelser til de fleste arealer. Der er nyere tilladelser med god lang løbetid.
Nedgravede hydranter.

Bygninger:
Hovborgvej 82:
For oplysninger om bygningers alder/størrelse m.v. henvises til vedlagte fakta ark.

En rigtig pæn og velholdt, moderniseret beboelse - god ejerbolig.

Herudover medarbejderbolig indrettet med fire værelser, samt fællesrum med køkkenrum, bad entre m.v.

Fritliggende garagebygning i tilknytning til isoleret og opvarmet værkstedsbygning indrettet i maskinhal.
Herudover fritliggende maskinlade og indrettet planlager med gennemløbstørreri. Planlagerkapacitet på oplyst ca. 700 tons.

Driftsbygninger til sohold:
Staldanlægget er i 2015 godkendt udvidet i eksisterende bygninger fra 450 søer til 550 søer med 19,800 smågrise fra 7,3 til 32 kg. samt 400 slagtesvin/polte, svarende til 229,8 DE på godkendelsestidspunktet.
Staldbygninger er opført i perioden fra 1980 til 2002, hvor ældste del er indrettet med farestalde og nyeste bygning drægtigheds og løbestald.

Alt andet lige vurderes anlægget generelt at være bedre dimensioneret til 450 søer end 550 søer.

Foderforsyning indkøbt færdigfoder.

Farestalde primært indrettet i selvbyggede stalde fra ca. 1980. Indeholder 3 afsnit med farestier på henholdsvis 90, 24 og 16 farestier, i alt 130 ældre farestier.
Farestalden vurderes som værende overvejende nedslidt og ikke specielt rationelt indrettet.
Herudover ældre poltestald indrettet med 16 stier a´ca. 10 polte med gulvfodring. Ligeledes ældre staldafsnit.
Klimastalde opført i 1986 med tilbygning senere.
Indeholder 8 sektioner a´ca. 150 grise samt 4 afsnit af 250 stiplader, i alt ca. 2.200 lidt ældre stipladser.
Sidste bygning er drægtighedsstald fra 2002 jfr. BBR. Indrettet med løbeafdeling i gavlende mod vej, med ca. 34 løbebokse, ornegange samt poltebokse.
Produktionen godkendt til englandsproduktion.
Herudover drægtige søer i stier med gulvfodring.
Drægtighedsstalden er opført over fritbærende stålspær og med isoleret tag. En ganske udmærket bygning med flere alternative anvendelsesmuligheder.

Hele staldanlægget og beboelser opvarmes fra fritstående halmfyr fra 2008, med kapacitet på 320 kwh.

To gyllebeholdere på henholdvis 820 m3 og 3.000 m3, beholdergodkendte.

Besætningen er under afvikling og medfølger ikke i udbudspris.
Status SPF + MYC + AP6 + AP12.

Udover de eksisterende bygninger indeholder miljøtilladelse tilladelse til opførelse af maskinhal, der ikke er opført.

Kidholmvej 2:

For oplysninger om bygningers alder/størrelse m.v. henvises til vedlagte fakta ark.

Stuehus på ejendommen fremtræder som en rigtig pæn og velholdt, moderniseret beboelse - god driftlederbolig.

Opvarmning fra oliefyr.
Vandværksvand.

Driftsbygninger:
Oprindelig kvægejendom, hvor eksisterende bygninger er henholdsvis renoveret og nedrevet.

Indheholder dobbelt garagebygning, beliggende ved stuehus og sammen bygget med oprindelig ungdyrstald, der nu fremstår som godt isoleret lagerrum.
Herudover ældre mindre maskinhal uden fast bund, 1. stk. halmlade og 1 stk. planlager indrettet i oprindelige haller.

Svineproduktion:
Ejendommen har miljøtilladelse fra 2016 til udvidelse til 16.004 producerede slagtesvin fra 32-107 kg., svarende til 410,4 Dyreenheder.Tilladelsen omfatter nybygning af slagtesvinestald på 2.483 m2, i direkte forlængelse af eksisterende slagtesvinestald fra 2005.
Det anføres ved tilsyn i marts 2018, at miljøtilladelse vil bortfalde 21. juni 2018, såfremt den ikke er udnyttet - Denne bortfalder jf. ny husdyrsbrugslov af d. 1 august 2017 dog først 6 år fra miljøgodkendelsen af d. 21 juni 2016.
Stalden er ikke opført.

Den eksisterende og p.t. gældende godkendelse i nuværende stald fra 2005 omfatter 7.300 slagtesvin fra 30- 102 kg. svarende til 173,8 DE på godkendelsestidspunktet.

Den eksisterende stald er indrettet med afsnit i gavl med foderlade, bestående af Big Dutchmann vådfoderanlæg med 2 blandekar og vandtank. Herudover 6 råvarersiloer a´ca. 12 tons, 2 mineralpåslag samt mølleri og kornrenser.
Stalden rummer forrum, samt 4 sektioner a´ca. 440 slagtesvin og en halv sektion a´220 slagtesvin, alt i alt 1.980 stipladser.
Opvarmning via robinhood system.
Vådfoderanlæg i langkrybber og Sdr. Vissing inventar.

Stalden er bygget så den kan brugs som fratstald. Grundet vådfordring og staldindretning dog bedst fra ca. 15 kg. til slagt frem for at anvende stalden direkte fra fravænning.

To gyllebeholder: 1 stk. på 460 m3 og 1 stk. på 4.741 m3. opført samtidig med stalden.

Gylle leveres til biogas, og modtages retur afgasset fra Kidholmvej.

Brunbjergvej 2:
Bygningssættet er indrettet som feriebolig, og fremstår som en pænt velfungerede og moderniseret bolig med plads til 14 personer, og udlejet med god lejeindtægt via Novasol.

Den samlede bedrift udbydes excl. maskiner, besætning og beholdninger/avl.
Der vil dog efter nærmere aftale kunne tilkøbes eventuel resterende besætning, resterende maskinpark og avl ved hurtig handel før høst.
EU-støtte for 2019 er søgt af sælger og beholdes af sælger.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Mægler

Palle Jespersen

Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen
Ansv. Indehaver
Valuar
Ejendomsmælger, MDE
  vcard

Ring til Palle

7357 5090

2170 9541

Eller send en besked

For- og efternavn*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Besøg mæglerforretningen og se hvad de ellers har til salg i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: