Corona gjorde Bornholm til det nye Mallorca

Mange har købt ejendom på øen, hvor det er muligt at købe helårshuse og landejendomme uden bopælspligt.

Når Folkemødet 2022 afvikles i Allinge 16.-19. juni, bliver der trængsel både i byen og ude på landevejene. De to seneste ordinære folkemøder i 2018 og 2019 samlede henholdsvis 113.000 og 65.000 gæster. I 2020 var det aflyst og i 2021 nedskaleret på grund af corona, så nu er der udsigt til stort besøgstal igen. 

De ca. 40.000 fastboende har også under coronaen oplevet, at turisterne i den grad har fået øjnene op for klippeøen, fortæller Kim Moore-Kofod, indehaver af Nybolig Landbrug i Rønne og Nexø.

-Pludselig kunne danskerne ikke rejse til udlandet mere. Her på Bornholm var vi lige så usikre som resten af landet på, hvad nedlukningen ville betyde. Men fra marts 2020 til november 2021 skete det modsatte af, hvad alle forventede: Vi fik et boom i turismen som aldrig før, fordi hr. og fru Danmark ikke kunne holde ferie i udlandet. 

-På den måde blev Bornholm det nye Mallorca. Og mange gæster, som fik øje for øens fortræffeligheder, har valgt at købe hus eller sommerhus herovre. Her i forretningen steg vores salg 25 pct. sidste år, oplyser Kim Moore-Kofod.

Helårshuse uden bopælspligt
Med til den historie hører, at det siden 2013 har været muligt at købe helårshus uden bopælspligt på Bornholm, hvis det ligger uden for øens otte største byer. Lovændringen blev gennemført, fordi der dengang stod mange tomme huse, der trængte til en kærlig hånd. Og den har virket, bemærker Kim Moore-Kofod:

-Der er ikke mange tomme huse tilbage, og dem, der er solgt, er blevet forbedret. Ordningen er en stor gevinst, fordi der gennemføres en tiltrængt renovering, der samtidig skaber økonomisk omsætning. Vi går godt nok glip af en skatteindtægt, fordi ejerne har bopæl i en anden kommune. Til gengæld kommer de som turister og lægger en del penge, mens de er her. 

Win-win på landbrugsejendomme

Ordningen gælder også landejendomme under 2 hektar. Det har kun gjort det nemmere at omsætte de fritidslandbrug, der kommer til salg.

-I forvejen er her altid stor interesse fra lokale landmænd, når et landbrug sættes til salg. Jord er jo en knap ressource på en ø. Men en etableret landmand er sjældent interesseret i at få bygningerne med, når en gård udbydes. Derfor er det helt ideelt, at jeg som ejendomsmægler kan rådgive sælger om at splitte ejendommen op i en boligdel med op til 2 ha jord og så sælge den øvrige jord særskilt. Det gør ejendommen langt mere attraktiv både for de landmænd, der søger mere jord, og de mennesker, som gerne vil have et lille landsted på Bornholm, påpeger Kim Moore-Kofod. 

Nye aktiviteter popper op
Ifølge Nybolig-mægleren er de nye beboere – og turisterne i øvrigt – med til at skabe mere interesse for Bornholm. 

-Jo flere, der kommer, jo flere taler om øen. Her har vi både det flade og det bakkede landskab, og vi har klipper og strand. Hvor ellers finder du alt det på så få kvadratkilometer, spørger Kim Moore-Kofod retorisk og fortsætter: 

-Turist-boomet har fyldt os med optimisme, og der popper hele tiden ideer og aktiviteter op: mikrobryggerier, gårdbutikker, små restauranter, pensionater osv. Det hele blomstrer op. Bagsiden er lige nu, at alle skriger på arbejdskraft; situationen er vendt totalt på hovedet herovre. 

Inden for fødevareerhvervet nævner Kim Moore-Kofod Klemensker Mejeri, som fremstiller oste af allerbedste klasse og vinder internationale priser på stribe. Bornholm kan også prale af egen pastaproduktion – Pastariget i Svaneke – og Hallegård Slagteren, som har udviklet en gårdbutik til nu at have eget slagteri. 

Nybolig Landbrug er med på Folkemødet
Folkemødet har været holdt i Allinge siden 2011 og har i den grad også sat Bornholm på landkortet. Og i år deltager Nybolig Landbrug for første gang. 

-Vi ser Folkemødet som et godt sted at møde borgerne, og det er en unik mulighed for at debattere nutidens og fremtidens landbrug og deltage i den demokratiske samtale, siger direktør i Nybolig Landbrug, Henning Forsberg.
 
Indlæser...