Dansk landbrug skruer op for biogassen

Indenfor en håndfuld år kan biogas dække det danske gasforbrug 100 pct. Nybolig-mæglere mærker øget interesse fra landmænd, som vil bruge restprodukter til at producere energi.

Siden 2015 er der skruet markant op for produktionen af biogas i Danmark. Det samlede gasforbrug, inklusive naturgas, ligger omkring 90 Petajoule (PJ). Biogassen dækkede ca. 25 PJ sidste år, mens produktionen i 2015 var nede omkring 5 PJ.

Altså er der tale om en ganske stor stigning. Og producenterne er klar til at skrue yderligere op, lyder det fra interesseorganisationen Biogas Danmark. Et velkomment budskab i disse tider, hvor energipriserne buldrer opad, mens forsyningen af naturgas bremser op.

Fuld dækning inden for rækkevidde
-Vi forventer, at vi i 2030 kan producere over 55 PJ biogas. Det vil være rigeligt til at dække det danske behov, da Energistyrelsen forudser, at forbruget af natur- og biogas i 2030 er faldet til 50 PJ, siger Bruno Sander Nielsen, faglig direktør i Biogas Danmark.

Han tilføjer, at det endda vil være muligt at rykke hurtigere. I Folketingets klimaaftale fra 2020 for energi og industri er afsat årlige tilskud til ny biogasproduktion, men først i perioden 2024-2030.

-Virkeligheden har overhalet aftalen. Det er jo ikke i 2028, at vi har brug for at erstatte russisk naturgas, men nu. Derfor har vi foreslået at samle udbuddene i to store klumper i 2023 og 2024, så vi hurtigt kommer i gang med at bygge nye anlæg. Så vil ny produktion være i gang allerede i 2024, påpeger Bruno Sander Nielsen og fortsætter: 

 -Desværre endte en ny politisk aftale med, at det kun er udbudsrunden i 2026, der rykkes et år frem. Men vi har ikke givet op, og vi tænker, at det er oplagt at få det på agendaen igen, når Folketinget senere i år skal drøfte CO2-afgift. Jo mere gylle, vi får gennem biogasanlæg, jo mindre bliver landbrugets klimaaftryk.

Vi er klar til at producere mere
Bruno Sander Nielsen er sikker på, at udbygningen kommer. Biogas Danmark spurgte tidligere i år relevante aktører om deres udviklingsplaner.  Af de ca. 100 biogasanlæg i Danmark, planlægger ca. 40 at udvide. Derudover er der planer om 30 helt nye anlæg.

-Gylle udgør stadig det største input til biogasproduktionen. Gyllen er besværlig og dyr at fragte rundt, så derfor vil udbygningen naturligt ske i de husdyrtætte områder, altså primært i Jylland, bemærker Bruno Sander Nielsen og tilføjer, at der også i andre dele af landet er betydelige mængder biogasegnede restprodukter i form af halm, roetoppe, økologisk kløvergræs m.v.

Tættest i Vestjylland
Vestjylland har en stor andel af de eksisterende biogasanlæg, og Thomas Lykkeberg, indehaver af Nybolig Landbrug Holstebro, kender flere landmænd, som går med tanker om at etablere biogasanlæg, enten som gårdanlæg eller sammen med kolleger.

-Mange bedrifter er jo oppe i en størrelse, hvor de kun behøver at være nogle stykker for at kunne skabe en bæredygtig produktion af biogas. Landmænd er jo entreprenører, så når de kan se, at markedet efterspørger et produkt, er de ikke så længe om at handle på det. Jeg synes, at det er fantastisk, at landmænd kan være med til at løse den udfordring, vi har med energiforsyning, og samtidig få deres produkter ind i en cirkulær økonomi med genbrug.

Skil anlægget ud som selvstændig enhed
Gustav Winther ligger som indehaver af Nybolig Landbrug i Randers i et område med knap så mange biogasanlæg. Han kan dog fortælle, at der er planer om et stortanlæg ved Nimtofte på Djursland.

Han påpeger et andet aspekt ved etablering af biogasgårdanlæg, som landmanden bør være opmærksom på.

-Hvis du vil lave et biogasanlæg på din bedrift, så gør det, så det kan skilles fra. Lav det som en selvstændig enhed i stedet for at flette det ind i din øvrige bedrift. Når du så en gang skal sælge din ejendom, står du med flere muligheder. Du kan sælge bedrift og anlæg under ét, du kan sælge dem hver for sig, eller du kan sælge gården og fortsætte med biogasproduktionen, siger Gustav Winther.

Stort biogas-tema på Agromek
Henning Forsberg, der er direktør i Nybolig Landbrug, gør opmærksom på, at biogas bliver et stort, selvstændigt tema på dette års Agromek, der finder sted 29. november til 2. december. Der indrettes et helt biogasområde med udstillinger m.m.

-Det bliver interessant at se de mange danske virksomheder, som virkelig er langt fremme med at udvikle teknologi og udbrede brugen af biogas. Biogas er jo mere end relevant som del af løsningen på dels den aktuelle energiforsyning, dels i den grønne omstilling af landbruget, hvor afgasset gylle kan bringes ud til bedrifter, som måske ikke selv har adgang til husdyrgødning, siger Henning Forsberg.

Nybolig Landbrug er selv til stede på Agromek, hvor man er meget velkommen til at kigge forbi. 

 

Udviklingen i biogasproduktion fra 1995-2021.Fordelingen af biogasanlæg i Danmark, som den så ud i 2021.

Topbilledet viser GrønGas' biogasanlæg i Ved Vrå i Vendsyssel.

Indlæser...