Finansiering af landbruget bliver mere grøn

Nybolig Landbrug finder det naturligt, hvis kreditgiverne lægger grønne værdier ind i sin kreditvurdering af landbrugsejendomme.

Miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse. Det er – sammen med bæredygtighed – blevet centrale elementer i Nykredits tilgang til landbruget.

De tre første indgår som parametre, når en ejendom – og ejer/køber – kreditvurderes. Og bæredygtighed er et gennemgående tema i flere af de tiltag, som Nykredit og Forenet Kredit har sat i gang: Grøn maskinleasing, gebyrfri jordfordeling/udtagning, skovplantning (Nyskovfonden) og senest – sammen med SEGES – et klimaværktøj og en klimauddannelse til danske landmænd.

-Med al den fokus, der er kommet på klimaet, er det logisk, at kreditgiverne også ser denne vej. Derfor vil de samme elementer på sigt formentligt også komme i spil, når en ejendom skal sælges og dermed prissættes, siger Henning Forsberg, direktør i Nybolig Landbrug.

Dansk landbrug i grøn førertrøje

Med de krav, som Folketinget stiller til erhvervet i landbrugsaftalen fra oktober om grøn omstilling, vil klima og bæredygtighed fylde endnu mere i fremtidens landbrug. Det underbygges også af, at dansk landbrug selv ønsker at påtage sig en førerrolle på globalt plan, når det gælder om at mindske påvirkning af klima og miljø.

Ifølge Henning Forsberg er udtagning af lavbundsjorder er en effektiv måde at mindske udledningen af CO2 i landbruget.

-Derfor er det nok et af de værktøjer, der kommer først i spil. Dels er det med i landbrugsaftalen på Christiansborg, dels er landbrugets egen organisation, Landbrug & Fødevarer, gået sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Kommunernes Landsforening om en fælles plan for, hvor udtagningen kan ske mest hensigtsmæssig, siger han.

Det er ikke uden omkostninger for den enkelte landmand at gå ind i jordudtagning eller jordfordeling. Ved jordfordeling vil gebyr til dokumenter, vurdering og anden håndtering beløbe sig til ca. 15.000 kr. i Nykredit, men i kraft af tilskud fra Forenet Kredit kan man som Nykredit-kunde kan få et tilskud svarende til gebyret.

En attraktiv investering

-Hvordan de politiske tiltag vil påvirke priserne på landbrugsejendomme, har vi endnu til gode at se. Der er ingen tvivl om, at landmænd, som kan dokumentere en bæredygtig udvikling i deres bedrifter, vil stå i en god udgangsposition den dag, de vælger at sætte deres ejendom til salg, og der skal sættes en realistisk salgspris, siger Henning Forsberg og tilføjer:

-Det samme vil gælde køberne. Det grønne element kommer til at veje tungere i fremtidens kreditvurdering. Eksterne investorer vil formentligt også anlægge en grøn vinkel, når de vurderer, om en landbrugsbedrift er en attraktiv investering.    

Indlæser...