Hvordan skal dansk landbrug navigere under de politiske klima-ambitioner?

Kolossale oversvømmelser, hyppige hedebølger og en stigende verdensbefolkning betyder, at verden skal indrettes mere bæredygtigt, samtidig med at flere mennesker skal brødfødes fra den samme jord. Men hvad kommer de dystre prognoser fra FN´s klimapanel til at betyde for dansk landbrug? Bliver det business as usual, eller kan et traditionsrigt erhverv se frem til massive forandringer og nye rammevilkår? 

Af Thomas Hovgaard

Ifølge seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet Henning Otte Hansen, som har beskæftiget sig indgående med dansk landbrug i mere end tredive år, står dansk landbrug over for to mulige scenarier.

-Helt overordnet bliver det valget mellem at begrænse landbrugsproduktionen for at nedbringe CO2-udledningen ved fx at reducere antallet af især kvæg, som udleder mest CO2, eller på den anden side satse på, at det lykkes at udvikle nye teknologier, der kan fastholde den nuværende produktion, siger han.

To scenarier for dansk landbrug
I det første scenarie, som Henning Otte Hansen nævner, vil man, som New Zealand allerede har konkrete planer om, ende med at have færre køer og dermed udlede mindre metan, men det scenarie giver han ikke de store odds i Danmark. 

-Danmark har en betydelig landbrugs- og fødevareeksport og holder hånden under mange job, så der bliver næppe politisk flertal for en reduktion foreløbigt. Og ser vi på de danske fødevarevirksomheder, som grundlæggende ejes af landmænd, er de langt fremme med at begrænse udledningerne, siger Henning Otte Hansen. 

Ender politikerne med at vælge første scenarie, vil mange stalde og produktionsanlæg ifølge seniorrådgiveren blive reduceret i værdi.

-Jeg har meget svært ved at forestille mig, at man bliver enige om at skære den animalske produktion ned fra den ene dag til den anden. Jeg tror, man vil satse på kloge løsninger for at bevare job og eksportindtægter, fortæller Henning Otte Hansen. 

Kunstig kød og mælk i laboratorier
Han nævner dog en teknologisk udvikling, som allerede er i gang, og som i løbet af en længere årrække måske vil betyde, at den animalske produktion kan blive reduceret alligevel.

-Man kan allerede producere kunstigt kød, selvom det ikke rigtigt har vundet indpas endnu, men det er nok ikke utænkeligt, at forskningen og udviklingen i animalske alternativer på et tidspunkt når et niveau, hvor det i et eller andet omfang vil kunne erstatte kød, og med en stigende verdensbefolkning og bindende klimamål fra stadig flere nationer kan vi ikke afskrive et scenarie, hvor behovet for ”naturligt” kød bliver mindre, siger Henning Otte Hansen.

Det samme gælder mælkeproduktionen, hvor mælk, fremstillet i laboratorier, kan blive virkelighed. Men indtil videre skal man ikke være bekymret, hvis man driver et kvæglandbrug, så længe man ikke har en afskrivningshorisont på mere end tyve år, mener Henning Otte Hansen. 

-Man kommer givetvis til at udvikle teknologier, som gør, at man kan bevare den nuværende produktion, fx nye fodertilsætninger eller udsugning af metan, men det kommer til at tage tid. Men vi har ikke tradition for at lave hurtige, markante ændringer af vilkår for landbruget, og her følger vi sådan set resten af EU og verden, siger Henning Otte Hansen.

Ændringer tager lang tid
Den analyse deler landbrugsmægler Gustav Winther, der er indehaver af Nybolig Landbrug Gustav Winther i Randers. 

-Jeg mener, man som dansk landmand bør kunne føle sig tryg. Dansk landbrugsjord står i høj kurs, og behovet for fødevarer vil kun stige i de kommende år, men det er klart, at den animalske produktion påkalder sig stor opmærksomhed i øjeblikket, siger Gustav Winther. 

Han mener, at det endnu mere end tidligere er påkrævet, at man som professionel landmand har gennemarbejdede forretningsplaner, der tager afsæt i den fremtid, som bæredygtighedsdagsordenen kommer til at diktere.

-Vi kommer uden tvivl til at producere masser af animalske produkter mange år endnu, for det er, hvad eksportmarkederne efterspørger og vil fortsætte med at efterspørge, men vi bør hele tiden orientere os mod den politiske stemning, så vi ikke kaster os ud i investeringer, der kan vise sig at være for optimistiske, siger Gustav Winther. 

Ifølge Henning Otte Hansen kommer vilkårene for dansk landbrug i høj grad til at blive bestemt af, hvad der sker på den globale scene. 

-Danmark er et lille land, en lille økonomi, og vi følger i reglen EU’s linje, og historisk tager det lang tid at ændre kurs på et så stort område som landbrugspolitikken. Derfor er det min vurdering, at dansk landbrug vil have god tid til en eventuel omstilling, som vil påvirke produktionsapparatet, siger Henning Otte Hansen.

Indlæser...
Internet Explorer understøttes ikke
Du bruger en browser, som vi ikke understøtter. Brug en af følgende browsere til at besøge vores side.