Prisen på landbrugsjord har kurs opad

Både i øst og vest – på Bornholm og i Tønder – mærker landbrugsmæglerne hos Nybolig Landbrug stigende interesse for køb af jord.

Landbrugsjord bliver stadig mere værdifuld. Det er den klare tolkning af markedet hos landbrugsmæglerkæden Nybolig Landbrug. Direktør Henning Forsberg beretter om stigende interesse for at investere i landbrug, især jord med god bonitet, hvilket smitter af på priserne.

-Her i de første måneder af 2022 kan vi se, at der stadig er bud efter de bedrifter, der kommer til salg. Dels fordi nogle driftsgrene har haft en god økonomisk udvikling, dels fordi flere nu gerne vil være mere selvforsynende med korn, siger han.

Sønderjylland: Interesse sydfra

Hos Nybolig Landbrug Tønder har man i snart mange år solgt kvægbrug til hollændere, men gennem de sidste par år er der også kommet tysk interesse for at købe dansk jord, beretter ejendomsmægler Morten Jacewicz.

-Syd for grænsen er prisniveauet væsentligt højere, hvilket får mange tyske landmænd og investorer til at kigge mod Danmark. Primært er tyskerne ude efter jord, mens hollænderne er på jagt efter kvægbrug og til dels svinebedrifter. Også Holland har langt højere jordpriser end os, og så er den animalske produktion i visse området kraftigt presset af miljøtiltag.

Ifølge Morten Jacewicz er især kvæggårde med 150 køer og opefter efterspurgt. Det samme gælder planteavl fra 30-40 ha og op til 300 ha.

Mærkbar udvikling på Bornholm

På Bornholm er strukturudviklingen i landbruget særdeles mærkbar. Bedrifterne bliver færre og større. Og det er de etablerede landmænd, som køber. Faktisk har Kim Moore-Kofod, indehaver af Nybolig Landbrug i Rønne og Nexø, svært ved at huske, hvornår han sidst har solgt en gård til en nyetableret landmand.

-Det kan man begræde, men i dag kan du ikke leve af kun 100 ha. Vi ser, at flere virksomhedsaktører træder ind i landbruget, hvilket stiller større krav til landmandens forretningsforståelse. Landmanden skal ikke kun være dygtig i mark og stald, men også inde ved skrivebordet for at håndtere de stigende omkostninger, der i dag er forbundet med landbrugsdrift. Derfor bliver bedrifterne og maskinerne også større. På Bornholm, hvor vi er begrænset af vand alle sider, kan strukturudviklingen derfor virke mere voldsom, siger Kim Moore-Kofod.

Antallet af hektar er således naturligt begrænset. Det afspejler sig også i prisudviklingen. Hvor hektar-prisen for et år siden lå fra 140.000 til 175.000 kr., er den nu oppe i 150.000-200.000 kr.

-Der er også sket det, at landmænd i dag ser på hele Bornholm, og ikke kun nærområdet, når de vil have mere jord for at udnytte maskinerne optimalt, fortæller Kim Moore-Kofod.

Nu kommer der gang i generationsskifterne

I Sønderjylland er det Morten Jacewiczs opfattelse, at der er en pukkel af udskudte generationsskifter, som påvirker udbuddet af landbrug til salg.

-Det er sket, fordi den unge generation har vanskeligt ved at skaffe det økonomiske grundlag. Den ældre generation har afventet et opsving i markedet, men nu begynder de så småt at røre på sig, siger Morten Jacewicz og uddyber:

-Før skete et generationsskifte jo typisk inden for familien, men nu er lige så tænkeligt, at ejendommen sælges til en ekstern aktør eller måske til en driftsleder. Vi står naturligvis til rådighed i alle situationer. Behovet for en ejendomsmægler er ofte lige så relevant, når der handles indenfor familien, hvor vi ofte bliver vi inddraget som uvildig part til at værdiansætte, oplyser Morten Jacewicz.

Sælger uden at annoncere

Med det svindende antal bedrifter på Bornholm er der ifølge Kim Moore-Kofod også længere mellem generationsskifterne. En del jord omsættes i form af forpagtninger fra hobbylandmænd til produktionslandmænd og kommer således ikke i udbud.

-Det er begrænset, hvad du finder af ejendomme, der annonceres til salg herovre. Markedet er så attraktivt, at det ikke er nødvendigt. Jeg har lige fået en ejendom på 115 ha til salg, som køber ikke ønsker offentliggjort. Men jeg har et køberkartotek af en størrelse, der gør, at jeg kan sende materiale ud til 20 interesserede, og så er den solgt, fastslår Kim Moore-Kofod.