Rekordhøst er nærmest en 100-årshændelse

Rekordudbytte og høje kornpriser har givet endnu mere interesse for at købe landbrugsjord, fortæller mæglere fra Nybolig Landbrug.

100 års hændelse er som begreb oftest koblet til vejrfænomener. Men Dan Gørtz fra Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen på Fyn mener, at det høstresultat, dansk landbrug havde i 2022, nærmest kun forekommer én gang for hver 100 år. 

-Ikke nok med, at udbyttet pr. hektar var rekordhøjt. Det samme var kornprisen. Tilsammen har det udmøntet sig i et økonomisk resultat, som ifølge landbrugs- og energiselskabet DLG’s estimat beløber sig til 27 mia. kr. Det er jo 13 mia. kr. over et normalt høstresultat. Selvfølgelig påvirker det lysten til at købe jord, når du pludselig står med et dobbelt så stort provenu fra din høst, bemærker Dan Gørtz. 

Hidtil største udbytte pr. hektar
Kornhøsten 2022 er af Danmarks Statistik opgjort til 7,4 ton pr. ha, Det er 17 pct. over gennemsnittet for de foregående 16 år. Samtidig er kornet solgt til rekordpriser og dermed indbragt omkring 27 mia. kr.

Dan Gørtz har regnet på tallene: 

-Hvis vi siger, at en hektar god jord koster 200.000 kr., og du har et ekstra provenu på 13 mia. kr., så er det 65.000 ha jord, der kan finansieres med denne engangsfortjeneste. Mange planteavlere har fået en god ballast til at lægge en pæn udbetaling på mere jord. Det kan vi også mærke. Lysten til at købe er stor i denne tid.

Købelysten er stor
Hos Nybolig Landbrug Gustav Winther A/S i Randers oplever man også, at den flotte høst giver mere blod på tanden hos dem, der sælger deres korn. Til gengæld er svineproducenterne ramt af, at det korn, de køber til foder, er dyrt, men prisen på svinekød er ikke fulgt med op.

-Vi mærker stor købelyst fra planteavlere, fordi høsten har været god. Men det gælder jo alle landmænd, at de gerne vil eje jord, og for svineproducenterne er den høje kornpris et yderligere incitament til at blive mest muligt selvforsynende med foder, siger Gustav Winther. 

Forventninger om høj jordpris
På Fyn forudser Dan Gørtz, at landmænd, som tænker på at sælge jorden, nu forventer at få en god pris. Men han minder om, at det flotte resultat næppe kan gentages i 2023. De input – i form af såsæd, diesel og hjælpestoffer – der blev brugt i kornmarkerne i 2022, er købt før priserne skød i vejret. De stigende omkostninger vil slå igennem til 2023-sæsonen. 

Ifølge Gustav Winther har de stigende omkostninger, herunder også renten, dog ikke endnu mindsket interessen for jord og produktionslandbrug. 

-Vi har god aktivitet, blandt andet som følge af de høje afregningspriser på korn, der skærper interessen for at få mere jord. Også hos animalske producenter, som vil være selvforsynende. Markedet har ikke tabt pusten, fastslår landbrugsmægleren fra Randers. 

Dyre fødevarer giver gode minder

Dan Gørtz bekræfter optimismen ovenpå den flotte høst – og de høje priser på fødevarer: 

-De ældre landmænd får gode minder, når vi taler om fødevarepriserne. De husker, at det aldrig har været dårligt at være landmand, når fødevarepriserne er høje; det betyder noget for toplinjen. Svineproducenterne er måske i mindre julehumør, men vi ser, at bytteforholdet stille og roligt bedres. De stigende omkostninger er bremset, og der er nok også udsigt til bedre svinenotering, fordi udbuddet af svinekød vil falde, da mange producenter i Europa er stoppet.

Gustav Winther kan tilføje, at flere svineproducenter nu ser på selv at stå for hele produktionsprocessen -altså at have søer og fede smågrisene op til slagtesvin i stedet for at sælge dem ved 30 kg til eksportmarkedet. 

Priserne finder et nyt leje
Direktør Henning Forsberg, Nybolig Landbrug, noterer sig, at fødevarepriserne på globalt plan ser ud til at flade ud efter en periode, hvor de først steg kraftigt og siden begyndte at falde.

-Alt andet lige er det glædeligt, at priserne falder på plads i et passende leje. De har jo været påvirket af mange faktorer, som vi heldigvis ikke oplever til dagligt, siger Henning Forsberg med tanke på krigen i Ukraine, der i en periode helt stoppede landets store korneksport, og de store problemer, der globalt har været med at få forsyninger frem.

Oplysningerne om de faldende priser kommer fra FAO, FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, som overvåger priserne på de 95 mest handlede landbrugsvarer på verdens råvarebørser. FAO noterer, at selv om priserne falder på børserne, vil der gå måneder, før det slår igennem ude i butikkerne.

Indlæser...