Ti procents stigning i salget af landbrugs-ejendomme

Under corona er handlen med landbrugsejendomme steget markant, og 2020 og 2021 ser ud til at blive nogle af branchens bedste år i årevis, vurderer landbrugsmægler. Udviklingen er båret af stigende behov for generationsskifter og øget efterspørgsel på lystejendomme blandt private.

Af Thomas Hovgaard

Det er ikke kun det private boligmarked, der har oplevet et veritabelt boom under corona. Også markedet for landbrugsejendomme er blevet positivt påvirket af den stigende handelslyst under pandemien. Fra 2019 til 2020 er antallet af handler således steget med 9,4 pct. fra 4.974 til 5.442 handler i 2020. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som Nybolig Landbrug har analyseret. 

Udviklingen kommer ikke bag på Dan Gørtz, der er indehaver af Nybolig Landbrug Gørtz & Jespersen. Han ser nogle af de samme mekanismer på markedet for landbrugsejendomme, som også har gjort sig gældende på det private boligmarked under corona. 

-For det første er gennemsnitsalderen for danske landmænd nu så høj, at flere og flere skal generationsskifte eller frasælge deres ejendom, og med antallet af ældre landmænd er det naturligt, at udbuddet og dermed salget har været stigende de seneste år, siger Dan Gørtz.

Ifølge ham udgør lystejendomme og mindre landbrug en større del af de omsatte ejendomme inden for landbrug, og her er køberskaren også stigende.

-Under corona har vi set en stigende efterspørgsel på ejendomme med jord, som kan bruges til fx heste og hobbylandbrug, og mens mange har opbygget ekstra kapital ved ikke at bruge penge under nedlukningen og i øvrigt har fået behov for at komme tættere på naturen, har det ført til et højere salg både i 2020 og 2021, som ser ud til at blive historisk gode år for markedet for landbrugsejendomme, siger Dan Gørtz.

Han peger også på danske landbrug og landbrugsjord som gode investeringsobjekter.

-Vi oplever, at både kapitalfonde, pensionskasser og udenlandske investorer i højere grad ser i retning af dansk landbrug, fordi der her bliver drevet nogle rentable forretninger, ganske vist ikke med store afkast, men da man i øjeblikket betaler negative renter af sine indeståender, er investeringer i landbrug et fornuftigt alternativ, siger Dan Gørtz.

Samtidig stiger verdensbefolkningen og dermed behovet for større og mere bæredygtig fødevareproduktion, hvor Danmark ifølge landbrugsmægleren indtager en frontløberpostion.

-Der er muligvis mindst lige så god landbrugsjord i andre europæiske lande, men i Danmark har vi ry for at drive et professionelt og ret effektivt landbrug, hvor der grundlæggende er styr på alle processer og forholdsvis ro på den politiske bagsmæk. Den slags har stor betydning i forhold til at investere store summer for især udenlandske investorer, siger Dan Gørtz.

 

 

Indlæser...