Husk EU-betalingerne, når du skal investere i bedriften

EU-betalingerne kan meget vel ændre sig fremover, vurderer landbrugsdirektør, og det kan skal man som ejer af en bedrift have med i sine planer, når man investerer i fremtiden.

EU laver budgetter for syv år ad gangen:

Næste periode skal starte i 2021, og selvom flere vurderer, at forhandlingerne om nyt budget ikke afsluttes rettidigt, så der kommer en slags forlængelse af nuværende grundlag i 2021, bør man som ejer af en bedrift stadig have det med i sine overvejelser, når man skal tage stilling til investeringer og mere langsigtede indtjeningsbudgetter.

Sådan lyder det fra Poul Erik Jørgensen, der er landbrugsdirektør i Nykredit.

-Jeg tror, at det er aktuelt at forvente, at den årlige udbetaling fra betalingsrettigheder falder. Jeg kan ikke give et konkret bud på hvor meget – men mere end de ca. 5 pct., der hidtil har været fremme i omtalen af kommissionens budgetforslag, siger Poul Erik Jørgensen.  

Brexit kan være en joker
Hans forventning bygger på den danske opfattelse af, at EU ikke skal tilføres nye indtægter i form af nye kilder eller en forhøjelse af momsloftet. Og i landbrugsordningen indgår pt. en vinkel om, at såfremt EU måtte mangle midler, vil der ske en regulering i landbrugsstøtten.

-Vi kender endnu ikke udfaldet af Brexit, men UK er næststørste bidragsyder for øjeblikket. Så bortfald af deres bidrag vil føre til besparelsesbehov. Tilsvarende må vi forvente, at der skal bruges yderligere midler til beskyttelse af ydre grænser og håndtering af flygtninge og emigrantsituationen. Midler, som formentlig må findes inden for eksisterende budgetrammer, siger Poul Erik Jørgensen.

Et andet element er, at værdien af en betalingsrettighed er lavere i de nye EU-lande. De nye lande fra ’Østudvidelsen’ som f.eks. Polen kræver en udligning af betalingerne, hvilket i givet fald vil betyde en reduktion af de danske betalinger.

Ingen anledning til panik
I Danmark er der også en national adgang til at reducere de direkte betalinger, idet Folketinget kan overføre op til 15 pct. af betalingsrettighederne fra de direkte betalinger i søjle 1 til mere indirekte og bredere formål i søjle 2. For øjeblikket udnyttes det alene delvist, idet der overføres 7 pct.  

Ifølge Poul Erik Jørgensen er det en politisk vurdering, om Folketinget ved næste budgetperiode vil udnytte hele rammen på 15 pct.  

-I EU-kommissionens forslag fra sidste år blev der åbnet yderligere op for, at landene får mulighed for at omprioritere yderligere 15 pct. Forudsat de anvendes til klimaformål. Og den del er i forslaget uden krav om national medfinansiering, hvad formentlig øger den nationale interesse for at omprioritere anvendelsen af midlerne, siger Poul Erik Jørgensen og fortsætter:

-Jeg ser ikke forventningerne som anledning til panik, men som et væsentligt input til den mere strategiske økonomiske planlægning på den enkelte bedrift. 

 

Udnyt det lave renteniveau til at opbygge forråd til vinterenDet kan være fornuftigt at udnytte de aktuelt lave renter og sikre sig mod fremtiden. Eksempelvis i forhold til generationsskifte.

Læs mere

Fødevarevirksomheder ser lyst på fremtidenRundspørge blandt danske fødevarevirksomheder peger på fremgang. Ifølge Landbrug & Fødevarer er man næsten tilbage på niveauet inden tørken 2018.

Læs mere

Indlæser...